Mouthpieces - Suukappaleet

Suukappaleet on valmistettu käsityönä metalliaihioista. Käytettävät metallit on valittu tarkasti terveysvaikutukset ja akustiset ominaisuudet huomioiden.
Suukappaleiden tarkkuus varmistetaan itse valmistamillamme erikoistyökaluilla ja mittalaitteilla.
Kaikki suukappaleet mitataan ja laatu varmistetaan. Tämän lisäksi ammattisoittajat testaavat kaikki suukappaleet soittamalla niitä useamman päivän tai viikon.

Mouthpieces are handmade of AM manufactured metal blanks. Metals have been carefully selected based on their acoustics qualities and health effects. All metals used are certified for dental, implant and/or surgical use.
Mouthpiece accuracy is assured by special tools and measuring instruments. These instruments we have designed and built ourselves.
All mouthpieces are measured to ensure quality. All mouthpieces are additionally tested by professional players who play them in normal use for several days or weeks.

Tenor Saxophone - Tenorisaksofoni

Tenor Saxophone - Tenorisaksofoni

Tenor Saxophone mouthpieces - Tenorisaksofonin suukappaleet
Alto Saxophone - Alttosaksofoni

Alto Saxophone - Alttosaksofoni

Alto Saxophone mouthpieces - Alttosaksofonin suukappaleet